×

Warning message

Could not find a Solr index corresponding to your website and environment. Your subscription contains these indexes: CLQV-157005.test.visioncarenl, CLQV-157005.test.visioncareme_en, CLQV-157005.dev.visioncarefr, CLQV-157005.test.visioncareemea, CLQV-157005.test.visioncaretr, CLQV-157005.dev.visioncareat. To fix this problem, please read our documentation.
23 Ekim 2023

Assıst-Future Instıtute - 26.11.2023 Pazar

Saatler Ajanda Konuşmacı Konu
08.30 - 09.00 Hoş Geldiniz
09.00 - 09.45 1.Ders Dr. Emrullah Taşındı Hasta İletişimi - Kontakt Lens ve Ön Segment Açısından Biyomikroskop Kullanımı (Teorik)
09.45 - 10.30 2.Ders Dr. Emrullah Taşındı + Dr. Cezmi Doğan + Dr. Semra Akkaya Turhan Biyomikroskop Kullanım Pratiği (Workshop)
10.30 - 10.45 Kahve Molası
10.45 - 11.30 3.Ders Dr. Cezmi Doğan + Dr. Semra Akkaya Turhan Kontakt Lenslerle İlgili Temel Konular (Teorik)
11.30 - 12.45 4.Ders Dr. Cezmi Doğan + Dr. Semra Akkaya Turhan Kontakt Lens Uygulama Pratiği (Workshop)
12.45 - 13.30 Öğle Yemeği
13.30 - 14.30 5.Ders Dr. Yusuf Yıldırım Katarakt Cerrahisi ile İlgili Temel Konular (Teorik)
14.30 - 14.45 Kahve Molası
14.45 - 15.45 6.Ders Dr. Yusuf Yıldırım Katarakt Cerrahisi Uygulama Pratiği (Workshop)
15.45 - 16.00 Kapanış