04 Nisan 2016

TOD ANKARA ŞUBESİ GECE BİLİMSEL TOPLANTISI

21 NİSAN 2016 / WYNDHAM Otel - ANKARA
Saat Konu
17:45 - 18:30 İkram
18:30 - 20:30 Bilimsel Program
Serbest Tebliğler
18:30 - 18:35
Op. Dr. Dilek TOP ÖZEK ( Ankara Numune Eğ. ve Ar. Hastanesi
"Ağır Kuru Göz Hastasında Skleral Lens Uygulaması"
18:35 Yard. Doç Dr. Erdem YÜKSEL ( Gazi Üniv.Tıp.Fakültesi )
"Kerotoplasti bekleyen ileri keratakonus hastalarında Skleral Lensler"
  Bilimsel Program
  "Olgularla Kontakt Lens" Konulu Etkileşimli Panel
Prof. Dr. Kamil BİLGİHAN (Moderatör)
18:40-19:05 Prof.Dr.Dilek Dursun ALTINÖRS
19:05 - 19:30 Doç. Dr. Sibel KOCABEYOĞLU
19:30 - 19:55 Prof. Dr. Ahmet ÖZMEN
19:55 - 20:20 Prof. Dr. Zeynep ÖZBEK SÖYLEMEZOĞLU
20:20 - 20:30 Tartışma
20:30 WYNDHAM Otel'de yemek