×

Warning message

Could not find a Solr index corresponding to your website and environment. Your subscription contains these indexes: CLQV-157005.test.visioncarenl, CLQV-157005.test.visioncareme_en, CLQV-157005.dev.visioncarefr, CLQV-157005.test.visioncareemea, CLQV-157005.test.visioncaretr, CLQV-157005.dev.visioncareat. To fix this problem, please read our documentation.
07 Temmuz 2015

Türkiye’de en son yapılan insidans çalışma sonuçlarına göre 16 - 54 yaş arasındaki nüfusun %37’sinde görme kusuru olduğu görülmektedir.1 Görme kusuru yaşayan hastalar arasında kontakt lens kullanım potansiyeli taşıyanların sayısı 6 milyon civarında iken, kontakt lens kullanan hastalarda bu sayı yalnızca 702.000’dir.1,2,3

Araştırmalar, kullanıcıların kontakt lensi tercih etmelerindeki ilk üç nedenin “Kolaylık”, “Spor ve benzeri özel ortamlarda stil” ve “Görünüm” olduğunu ortaya koymaktadır.4 Bunun yanı sıra, hastaların akıllarındaki bazı şüpheler, görme kusurunu gidermede kontakt lens kullanılmasına engel olmaktadır. Kontakt lens denemenin önündeki en belirgin 3 şüphe ise konforla ilgili: 5

  • Kontakt lensleri takıp çıkartmak zor mudur?
  • Kontakt lenslerle gözler rahat mıdır?
  • Kontakt lens kullanmak sağlıklı mıdır?

Dünya çapında en fazla satılan yumuşak kontakt lens markası6 ACUVUE® 2013’te başlattığı, kontakt lens gelişimini destekleyen ve kullanıcılardaki en belirgin 3 şüpheyi azaltan eğitici kampanyaları ile kontakt lens konusundaki şüpheleri gidermeye devam ediyor.

Geçtiğimiz yıllarda yürüttüğü çalışmalarda kontakt lens için göz doktoru muayene talebini %19 oranında arttıran5 ACUVUE®, yumuşak kontakt lenslerin üstünlüklerini güvenilir bir şekilde sunmaktadır. Kırma kusurlarının düzeltilmesinde kullanılan yöntemin seçiminde göz doktorunun önemini vurgulamaktadır. Kontakt lens kullanımında gerekli kullanım kurallarına uyulmasının önemini belirtirken son jenerasyon ürünlerini tanıtmaktadır.

ACUVUE® kontakt lens hakkında, merak edilen tüm sorulara detaylı yanıt vermek üzere kontakt lens kullanıcılarını internet sayfasına davet ediyor: www.acuvue.com.tr


1 İnsidans çalışması Türkiye, 2011 yılında bağımsız bir Pazar araştırma ajansı, AMR tarafından yürütülen çalışma; popülasyon özellikleri : 16-54 yaş aralığı 2030 kişi ve ekonomik olarak uygunluk sınıflandırması yapılmıştır. Data on file JJVC.
2 Rolling Data Wearers 2005-2013 Q3,2013, Data on file JJVC.
3 ABD: Göz bozukluğunu düzeltici cihaz kullanan kişiler arasında yapılan penetrasyonun kaynağı çalışması, 2006, Gallup.
4 Bağımsız Pazar araştırma anketi, 2012 yılında Avrupa-Orta Doğu – Afrika bölgesinde Millward Brown Healthcare tarafından yürütülen çalışma, Data on file JJVC. Almanya (n=2001), İtalya (n=2015), Polonya (n=2014), Rusya (n=2017)’deki kontakt lens kullanıcıları. “Neden gözlüklerden kontakt lenslere geçiş yaptınız?” Kolaylık %36, Özel ortamlar %14, Görünüş ve Tarz %13.
5 Bağımsız, nicel ve bireysel olarak doldurulan web-anketi(CAWI)Türkiye,12 Mart – 13 Mayıs 2013’te MillwardBrown tarafından yürütülen çalışma; popülasyon özellikleri : 18-35 yaş arası kadın, 750 kişi ve ekonomik olarak uygunluk sınıflandırması yapılmıştır. Data on file JJVC.
6 JJVC Arşiv verisi. Temmuz 2012’den Haziran 2013’e kadarki, bağımsız üçüncü parti verilerine dayalı, İç Analiz.