×

Warning message

Could not find a Solr index corresponding to your website and environment. Your subscription contains these indexes: CLQV-157005.test.visioncarenl, CLQV-157005.test.visioncareme_en, CLQV-157005.dev.visioncarefr, CLQV-157005.test.visioncareemea, CLQV-157005.test.visioncaretr, CLQV-157005.dev.visioncareat. To fix this problem, please read our documentation.
11 Nisan 2018

1-DAY ACUVUE® MOIST MULTIFOCAL Kontakt LenslerHastalarınızın bakımına devam ederek, tüm mesafelerde dengeli bir görme sağlayan, yıllar ilerledikçe hastalarınıza lenslerini severek kullanma olanağı sunan bir multifokal lens olan 1-DAY ACUVUE® MOIST MULTIFOCAL ile görmeleri presbiyopiye doğru ilerlediğinde bile mükemmel bir görme deneyimi sunun.

 

1 - Kendi sınıfında özgün bir multifokal kontakt lens

2 - Yenilikçi Teknoloji | Pupil Optimizasyonu

3 - Yenilikçi Teknoloji | Eşsiz Hibrit Arka Eğim Tasarımı

4 - 1-DAY ACUVUE® MOIST platformu üzerinde üretim

5 - Öngörülebilir Performans | Uygulama Kolaylığı

 


1. JJVC arşiv verisi, 2014.

2. Kaynak: Euromonitor International Limited; Mayıs 2017 tarihinde yapılan araştırmalara dayanarak; “dünya” ve “küresel”, 2016 yılında toplam günlük kullan-at kontakt lenslerin (perakende satışlar) %76.5’ini oluşturan pazarı temsil etmektedir

3. 3. JJVC arşiv verisi, 2015. İki haftalık değişim çalışması, N=275, 40-70 yaş, Rx aralığı +4.00D ile -6.00D ve +0.75D ile +2.50D. Multifokal, yakın gözlüğü kullanan sferik uzak gözlük takanlar, monovizyon da dahil olmak üzere tüm KL kullanıcıları. ABD’de 21 merkez.