×

Warning message

Could not find a Solr index corresponding to your website and environment. Your subscription contains these indexes: CLQV-157005.test.visioncarenl, CLQV-157005.test.visioncareme_en, CLQV-157005.dev.visioncarefr, CLQV-157005.test.visioncareemea, CLQV-157005.test.visioncaretr, CLQV-157005.dev.visioncareat. To fix this problem, please read our documentation.
11 Nisan 2018

Yaygın yumuşak torik kontakt lens stabilizasyon yöntemleri, tabanı aşağıda prizmanın ortaya çıkmasına neden olur. Prizm balast ve peri balast yumuşak torik kontakt lens tasarımlarının tabanı aşağıda prizma ortaya çıkardığı gösterilmiştir. Tüm ACUVUE®Marka Astigmatizma için Kontakt Lensler’de kullanılan HIZLANDIRILMIŞ STABİLİZASYON Dizayn'da optik zonda nerdeyse hiç vertikal prizma yoktur.1,2

 


1. Sulley A et al. Resultant vertical prism in toric soft contact lenses. CLAE. 2015 31;38(4):253-7.

2. JJVC arşiv verisi, Nisan 2017, ACUVUE® Marka Astigmatizma için Kontakt Lensler genel takıp çıkarma başarısı, oryantasyon pozisyonu, rotasyonel stabilite ve görme performansı.