×

Warning message

Could not find a Solr index corresponding to your website and environment. Your subscription contains these indexes: CLQV-157005.test.visioncarenl, CLQV-157005.test.visioncareme_en, CLQV-157005.dev.visioncarefr, CLQV-157005.test.visioncareemea, CLQV-157005.test.visioncaretr, CLQV-157005.dev.visioncareat. To fix this problem, please read our documentation.

Yeni ACUVUE OASYS® 1-Day for ASTIGMATISM gözün doğal gözyaşıyla uyum içinde çalışarak mükemmel bir konfor ve gün boyu süren net ve stabil bir görme sağlar1,4

ACUVUE OASYS® 1-Day for ASTIGMATISM

Parametreler

8.5 mm temel eğri/14.3 mm çap

DAHA FAZLA

Güç Aralıkları

Sferik:
-6.50D ila -9.00D (0.50 D aralıklarla)
0.00D ila -6.00D (0.25 D aralıklarla)
+0.25D ila +4.00D (0.25 D aralıklarla)

Silindirik: -0.75D, -1.25D, -1.75D, -2.25D*

Akslar:
0.00D ila -6.00D için 10°’lik aralıklarla 10°-180°
-6.50D ila -9.00D ve +0.25D ila +4.00D için 70°-110° ve 160°,170°,180°, 10°, 20°

* 0.00D ila -6.00D güç aralığında -2.25D silindirik ve 10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180° akslar mevcuttur.

DAHA AZ

Önerilen Değişim Sıklığı

Tek kullanım: 1 günlük değişim

Faydalar

Gözyaşından esinlenen tasarım

Hastanın kendi gözyaşı filmiyle entegre olan gözyaşından esinlenen özgün tasarım.1

Zorlu ortamlardaki hastalar için – doğru lens ile düzeltim, bulanık görme, konforsuzluk, gözlerde yorgunluk ve kuruluk hissi gibi semptomlara yardımcı olabilir.5-8

 

Göz kapağıyla stabil olan tasarım

Göz kapağının doğal hareketleriyle çalışarak, lensin doğru pozisyonda tutulmasına yardımcı olur:
•    Lens hızla stabilize olmak ve pozisyonunu korumak için her iki göz kapağıyla da etkileşime girer10
•    Prizmasız bir optik zon içeren simetrik tasarım*11

 

 

Mükemmel performans

Yeni ACUVUE OASYS® 1-Day for ASTIGMATISM gözün doğal gözyaşıyla uyum içinde çalışarak mükemmel bir konfor ve gün boyu süren kesintisiz, net ve yerçekimi ve baş hareketlerine dirençli stabil bir görme sağlar.1,4

 

Ambalaj solüsyonunun içerisinde, solüsyonun pH’ını kontrol etmek üzere borik asit ve disodyum tetraborat (sodyum borat) bulunmaktadır. 


+ Daha geniş stok çeşitliliği iddiası %5 fark marjı ve %95 güven aralığı içinde bir eşit etkililik testi kullanılarak gösterilmiştir.


*Olası indüklenmiş optik prizma varlığına bağlı prizma ayrışmasının neden olduğu vertikal heterofori, monoküler astigmatı olanlara veya torik yumuşak kontakt lens tasarımlarından oluşan bir kombinasyona ihtiyaç duyanlara torik kontakt lens takılırken uygulayıcıların dikkate alması gereken önemli bir faktördür.(1)(2) Farklı kontakt lensler arasında, tabanı aşağıda prizmalar arasındaki farklılıkların klinik etkilerini tam olarak gösteren klinik çalışmalar yapılmamıştır. 1-Jackson D, Bedell HE. Vertical heterophoria and susceptibility to visually induced motion sickness. Strabismus. 2012;20(1):17-23. 2. duToit R, Ramke J, Brian G. Tolerance to prism induced by readymade spectacles: setting and using a standard. Optom Vis Sci. 2007;84(11):1053-1059.


1. JJV Arşiv Verisi 2016. HydraLuxe™ Teknolojisinin Tanımı. 2. JJV Arşiv Verisi 2020. ACUVUE® Brand Contact Lenses for ASTIGMATISM takılan astigmatlıların oranı. 3. www.clinicaltrials.gov NIH tarafından idare edilen bir web sayfasıdır. ACUVUE OASYS® Brand with HYDRACLEAR® Plus ya da ACUVUE OASYS® 1-Day with HydraLuxe™ Technology için subjektif konforu primer ya da sekonder sonlanım noktası olarak değerlendiren 21 klinik çalışma değerlendirilmiştir. Değerlendirme 20 Kasım 2017 itibarıyla gerçekleştirilmiştir.4. Straker B et al. New daily disposable toric CL for demanding days. Optician 2017. 253; 6605: 25-28.5. The Vision Council. Digital Eye Strain Report 2015: Hindsight is 20/20/20. Protect your eyes from digital devices. https://www.thevisioncouncil.org/sites/default/files/VC_DigitalEyeStrain_Report2015.pdf. Accessed December 15, 2016.6. Kojima T, Ibrahim OM, Wakamatsu T, et al. The impact of contact lens wear and visual display terminal work on ocular surface and tear functions in office workers. Am J Ophthalmol. 2011;152(6):933-940.e2.7. The Vision Council. DigitEYEzed: The daily impact of digital screens on the eye health of Americans. https://www.thevisioncouncil.org/sites/default/files/TVCDigitEYEzedReport2014.pdf. Accessed December 15, 2016.8. Rosenfield M, Hue JE, Huang RR, Bababekova Y. The effects of induced oblique astigmatism on symptoms and reading performance while viewing a computer screen. Ophthalmic Physical Opt. 2012;32(2):145-7.9. JJVC Arşiv Verisi 2016. ACUVUE OASYS® Brand Contact Lenses 1-Day with HydraLuxe™ Technology for ASTIGMATISM’in tasarım iyileştirmeleri ve sonuçları ile ortaya çıkan faydalar.10. JJVC Arşiv Verisi, 2020; ACUVUE® for ASTIGMATISM Markalı Kontakt Lenslerin genel takma başarısı, oryantasyon pozisyonu, rotasyonel stabilite & görme performansı. 11. JJV Arşiv Verisi 2020. ACUVUE® for ASTIGMATISM Markalı Kontakt Lenslerin genel takma başarısı, oryantasyon pozisyonu, rotasyonel stabilite & görme performansı.
 

Ürün Detayları
Lens materyali senofilcon A
Teknolojisi Polivinil pirrolidon (PVP) kullanılan HydraLuxe™ Teknolojisi 

Oksijen geçirgenliği (Dk/t) (Sınırları düzeltilmiş, kenarı düzeltilmiş)*

129 x 10-9 (-3.00D lens) 
Su içeriği  %38 
UV-blokajı  %99 UVB ve %96 UVA 
Merkez kalınlığı  0.08 (-3.00D) 
Takıp çıkarma özellikleri Görünürlük rengi 
Ambalaj içindeki lens adedi 30 lens 

 

Ambalaj solüsyonunun içerisinde, solüsyonun pH’ını kontrol etmek üzere borik asit ve disodyum tetraborat (sodyum borat) bulunmaktadır. 

1. JJVC Arşiv verisi 2016. HydraLuxe™ Teknolojisinin Tanımı. 2. JJVC Arşiv verisi 2017. ACUVUE® for ASTIGMATISM Marka Kontakt Lens takılan astigmatlıların oranı. 3. Arşiv verisi 2016. -1.50D ila -4.00D (dahil) sferik uzak refraksiyonu, verteks düzeltimi sonrası 0.75D ila 1.50D (dahil) silindirik düzeltimi ve 180±15° ya da 90±15° arasında refraktif silindirik aksı olan, her iki gözünde yumuşak torik lens kullanmakta olan 162 ABD’li hasta ile yapılan, tek taraflı maskelenmiş, 2 ziyaretli, bilateral kullanılan, tek kollu 1 haftalık dağıtım çalışması. 

* Tüm Dk değerleri : 35°C’de Fatt birimleri, polarografik yöntem kullanılarak belirlenmiştir (sınırları & kenarı düzeltilmiş).

**Tüm ACUVUE® marka kontakt lensler, zararlı UV radyasyonunun göze ve korneaya geçmesine karşı korunmada yardımcı olan UV blokajına sahiptirler. UV emici kontakt lensler, gözü veya çevresindeki alanları tamamen kapatmadıkları için, UV bloke edici güneş gözlüklerinin yerini alamazlar. UV geçişi–1.00D lens ile ölçülmüştür.