×

Warning message

Could not find a Solr index corresponding to your website and environment. Your subscription contains these indexes: CLQV-157005.test.visioncarenl, CLQV-157005.test.visioncareme_en, CLQV-157005.dev.visioncarefr, CLQV-157005.test.visioncareemea, CLQV-157005.test.visioncaretr, CLQV-157005.dev.visioncareat. To fix this problem, please read our documentation.

Johnson & Johnson Vision Care Müşteri politikası, kontakt lenslerinin hastaların sağlıklarını iyileştirecek şekilde sorumlu ve güvenli bir şekilde dağıtılması amacıyla tasarlanmıştır.  Lütfen bu hedefe ulaşmaya yardımcı olmak üzere hazırlanmış olan  aşağıdaki hüküm ve koşulları okuyun.

ACUVUE® ürünleri, hastalar / kullanıcılar tarafından sadece, oftalmolog tarafından yazılan kontakt lens reçetesi ile optisyenlik müessesesinden satın alınabilir. 

 

HÜKÜM VE KOŞULLAR

  • Şirketimizden temin edilmiş olan ACUVUE® ürünleri Türkiye’de faaliyet gösteren hiçbir optisyenlik müessesesi ya da aracı tarafından yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak sadece Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde satılmalıdır.
  • ACUVUE® ürünleri, Johnson & Johnson Vision Care Tescilli Marka veya Markalarını, Johnson & Johnson Vision Care politikalarına uygun şekilde kullanmalıdırlar.
  • Johnson & Johnson Vision Care, ticari uygulamaları ya da ürünlerinden herhangi birisi hakkında yanlış ya da yanıltıcı beyanlarda bulunulamaz.
  • Ticari ilişkimiz bulunan tüm müşteriler, Johnson & Johnson Vision Care’in herhangi bir ürününün satın alınmasını veya teminini koşula bağlayabileceği, tüm etiket üzeri lisanslara ve kullanım kısıtlamalarına uymak zorundadır.
  • Ticari ilişkimiz bulunan tüm müşteriler, Johnson & Johnson Vision Care ile olan hesaplarını itibarlı bir dengede tutmalıdırlar.
  • Johnson & Johnson Vision Care bu politikalara uymayan müşterilerin hesaplarını feshetme hakkına sahiptir. Fesih durumunda, bu hesabın Johnson & Johnson Vision Care’e olan borç ve ödeme yükümlülükleri ortadan kalkmamaktadır.

 

DİYAGNOSTİK LENS POLİTİKASI

Diyagnostik Lensler (uygulama lensleri), sadece uygun adayların denemesi için ya da kayıp veya hasarlı lenslerin yerine geçici olarak kullanılması içindir.

Göz doktorları şunları yapamazlar:

  • Diyagnostik lensleri (uygulama lensi) satamazlar
  • Diyagnostik lensleri (uygulama lensi), ticari olarak satılabilir lenslerin yerine (yürürlükteki mevzuat gereği göz doktorlarının kontakt lens satışı yapmaya yetkili olmaları halinde) kullanamazlar veya
  • Diyagnostik lensleri (uygulama lensi), kontakt lens satışı (yürürlükteki mevzuat gereği göz doktorlarının kontakt lens satışı yapmaya yetkili olmaları halinde) için promosyon ürün olarak bedelsiz dağıtamazlar.