×

Warning message

Could not find a Solr index corresponding to your website and environment. Your subscription contains these indexes: CLQV-157005.test.visioncarenl, CLQV-157005.test.visioncareme_en, CLQV-157005.dev.visioncarefr, CLQV-157005.test.visioncareemea, CLQV-157005.test.visioncaretr, CLQV-157005.dev.visioncareat. To fix this problem, please read our documentation.

GENEL BAKIŞ

Kontakt Lensler, çocuklara, gençlerde olduğu gibi kırma kusurları için bir tedavi seçeneği olarak önerilmez. Pediatride Kontakt Lensler (CLIP) çalışmasında, çocuklarda kontakt lens kullanımının faydaları ve kontakt lens kullanımından çocukların da gençler kadar fayda sağlayıp sağlayamayacakları araştırılmıştır.

Genel bakış

CLIP çalışmasında, kontakt lens kullanımının, çocuklar ve gençlerin görünümleri ve etkinliklere katılımları konusundaki hislerini nasıl bariz bir şekilde iyileştirdiği ve kırılma kusurlarının düzeltilmesinden ne kadar memnun oldukları görülmektedir. Her iki grupta da, lens takılması sırasında sandalyede geçirilen süre benzerdi, sadece çocukların ilk takma ve çıkarma eğitimleri 10 dakika daha uzundu. 

Başarı öyküleri 

Bir grup optometrist genç hastalara kontakt lens takma deneyimlerini paylaşıyor.

Contact Lens Spectrum dergisindeki makaleyi görüntüleyin

ÇALIŞMANIN AYRINTILARI

Çalışma, Ohio Devlet Üniversitesi Optometri Koleji’nde, New England Optometri Koleji’nde ve Houston Üniversitesi Optometri Okulu’nda gerçekleştirilmiştir.

Çalışmanın Ayrıntıları

Çalışmada, kontakt lenslerin takılma ve takip zamanlarını çocuklar ve gençler arasında karşılaştırmak üzere yapılmıştır, çünkü anne babalar sıklıkla göz doktorlarının, çocuklara 13 yaş veya daha üzerinde olmadıkça kontakt lens önermediklerini söylemektedirler.

Başlangıç vizitinde, çalışmaya katılanlara (8 – 12 yaşları arasında 84 çocuk ve 13 – 17 yaş arasında 85 genç), görme keskinliği, refraksiyon, otorefraksiyon ve biyomikroskopi dahil olmak üzere kontakt lens takma uygulaması yapıldı. Ardından lenslerin takılıp çıkartılması konusunda eğitime alındılar.

Katılımcılara ya ACUVUE® ADVANCE® with HYDRACLEAR®, ya da ACUVUE® ADVANCE® for ASTIGMATISM lensleri takıldı.

Takma süresi, takma-çıkartma eğitimi ve takip vizitlerinin süreleri ayrı ayrı ölçüldü ve toplam muayene süresini bulmak üzere toplandı.

Görme keskinliği, kontakt lens uygunluk değerlendirmesi ve biyomikroskopi, bir-hafta, bir-ay ve üç-aylık takip vizitlerinde uygulandı. 

sonuçlar

Daha küçük çocukların, lens takmak için gençlere göre daha fazla zamana ihtiyaçları olmadı. Ve bu işi yapmaktan gerçekten keyif aldılar.

Muayenede geçirilen süre ve oküler sağlık

CLIP çalışmasındaki hem çocuklar, hem de gençler kontakt lens kullanımı için fizyolojik olarak ayarlanmışlardı ve uygun kontakt lens bakımını yapabilme yeterliliğindeydiler.

Çocuklar ve gençler için muayenede geçirilen süre benzerdi, sadece çocukların ilk takma ve çıkarma eğitimleri 10 dakika kadar daha uzundu. Takma ve çıkarma eğitimlerinin genellikle yardımcılar tarafından yapıldığı göz önüne alınırsa, göz doktorunun bir çocuk ya da genç hastada geçireceği zaman benzer olacaktır.

Çalışma süresince, ne çocuklar, ne de gençler kontakt lens kullanımıyla ilgili bir sorun yaşamamıştır.

CLIP çalışmasına genel bakışı yükleyin

Çalışmanın tablo ve grafiklerini yükleyin

CLIP sonrasında gerçekleştirilen bir yaşam tarzı anket çalışmasında, anne babalar kontakt lenslerin stabilitesi için ve ayrıca çocuklarının lenslerinin bakımı ile ilgili sorumluluk üstlenmelerine de yüksek puanlar vermişlerdir. Anne babalar, çocukları için güçlü bir şekilde UV-bloke edici kontakt lensleri de tercih etmişlerdir. 

Optometry and Vision Science dergisinden orijinal makaleyi yükleyin

ÇOCUKLARA FAYDALARI

Kontakt lens kullanımı, CLIP çalışmasına katılanların görünümleri ve etkinliklere katılımları konusundaki hislerini nasıl bariz bir şekilde iyileştirdi.

Kontakt lens kullanımının faydaları

Çocuklar ve gençler, Pediatrik Kırma Kusurları Profili (PREP: Paediatric Refractive Error Profile) – kontakt lens veya gözlük takılması konulu pediatrik yaşam kalitesi anketinde yer alan soruları cevapladılar. Başlangıç vizitinde, katılımcılar gözlük için PREP doldurdular. Kontakt lenslerini aldıktan bir hafta, bir ay ve üç ay sonraki vizitlerde de kontakt lensler için PREP doldurdular. İki anket arasındaki tek fark, “gözlük” yazılı olan yerlere "Kontakt Lensler" yazılmış olmasıydı.

CLIP çalışmasındaki çocuklar ve gençler, kontakt lensleri takıldıktan bir hafta sonraki yaşam kalitesi anketinde anlamlı iyileşmeler bildirmiştir. Kontakt lensleri taktıktan üç ay sonra, genel PREP skorlarında çocuklarda %23 ve gençlerde %24 artış ortaya çıkmıştır. En büyük iyileşmenin olduğu alanlar, görme düzeltiminden duyulan memnuniyet, etkinlikler ve görünüm olmuştur.

Eye and Contact lens dergisinden makaleyi indirmek için

ÇIKARIM

Göz doktorları, 8 yaşın üzerindeki çocuklara kırılma kusurlarının tedavisinde kontakt lensleri rutin bir şekilde önermeyi düşünmelidirler.