KAÇIRILAN BİR FIRSAT

40 yaşın üzerinde hastaların lens kullanmayı bırakma riskleri artıyor 

Presbiyopi fırsatı kaçırdı

 

Sferik yumuşak kontakt lens takanların %85’ini miyoplar ve %15’ini hipermetroplar oluşturuyor. Ancak, presbiyopik multifokal kontakt lens takılması daha çok yüksek ADD değerine sahip miyop ve hipermetroplarda görülüyor. Presbiyopik kontakt lens takan nüfus küçük bir oranı oluştururken, çok daha büyük presbiyopik görme popülasyonunun ancak küçük bir kısmına proaktif olarak multifokal kontakt lens reçetesi öneriliyor! 

 

Bu miyoplar presbiyopik olduklarında ne oluyor? 

Ne yazık ki, birçok miyop kontakt lens kullanmayı bırakıyor – sıklıkla da henüz hazır olmadan önce. Göz doktorları bu hastaları tespit edecek, kontakt lens seçeneğini önerebilecek ve daha erken bir başarıyı sağlayacak kilit kişilerdir. 

1. Arşiv verisi. Johnson & Johnson Vision Care, 2009

2. 2008 Gallup tüketici kontakt lens pazar araştırması.

3. Arşiv verisi. Johnson & Johnson Vision Care, 2008.

 

KONTAKT LENSLERE BAĞLILIK

Committed to contacts

Bazı hastalar için, kontakt lensler bir görme düzeltiminden daha fazlasını ifade ediyor.

Hastalar, yaşlarına göre, kontakt lens kullanmaya daha da fazla bağlı hale geliyorlar.4 Bu hastalarla kontakt lens seçenekleri konusunda daha erken dönemde konuşarak kontakt lens kullanmalarını ve memnuniyetlerini sürdürmelerine yardımcı olabilirsiniz.

4 2005, Gallup, ileri yaştaki kontakt lens kullanıcıları çalışması.

 

HASTALARINIZI BAŞARIYA HAZIRLAMA

Multifokal kontakt lens takılması konusundaki görüşünüzü yeniden gözden geçirerek, daha çok hastanın kontakt lens kullanmaya daha uzun süre devam etmesini sağlayabilirsiniz:

 

Comfort and stability for presbyopic patientsThis content is not currently available for your device.

1. Multifokal kontakt lensler için doğru hastayı belirleyin

2. Beklentileri ayarlayın

3. Erken başlayın!