GİRİŞ

Noel Brennan, 700’ü aşkın kullanıcıda, silikon hidrojellerde konfor konusunu sorgulayan retrospektif bir çalışma gerçekleştirmiştir.1 Denekler, bir ay süreyle, çok sayıda lens takmışlar ve materyaller arasındaki fark ölçülmüştür. Silikon hidrojellerin materyal özellikleri, aralarında bir ilişki olup olmadığını belirlemek üzere konfor verileri ile ilişkilendirilmiştir. 

 

 

Profesör Noel Brennan kontakt lens konforu konulu araştırması hakkında konuşuyor.

 

SONUÇLAR

Dk/t ile konfor arasında herhangi bir ilişki bulunamamıştır.2Dk/t’nin, silikon hidrojel lenslerin oksijen performansları açısından farklılaştırılmasında artık geçerli bir ölçüm olmadığı gösterilmiştir. Bu araştırma, Dk/t’nin konforu da etkilemediğini ortaya koymuştur. Aslında Noel Brennan, silikon hidrojel lenslerin Dk/t dışında bir kriter ile seçilmelerinin gerektiği çıkarımına varıyor.2

Modulus ve konfor arasında bir ilişki bulunmuştur.2 Bu grafikte gösterilmektedir. Genelde, modulus ne kadar düşükse, konfor o kadar yüksektir. Bu da bize, genelde, modulusu daha düşük lenslerin önerilmesinin kullanıcıya daha fazla konfor sağlayacağını ifade ediyor.

En güçlü bağlantı yüzey kayganlığı (sürtünme katsayısı) ile konfor arasındaydı.2 Daha pürüzsüz bir yüzeyi olan bir lens daha fazla konfor sağlar. Profesör Brennan lens konforu için belirleyici özelliğin yüzeyin düzlüğü olduğuna inandığını ifade ederek sonuçlandırıyor.2

Konfor kaybının sebebi ile ilgili olarak çok sayıda teori olsa da, bu bulgular, olası sebebi daha iyi anlamakta yardımcı olacaktır. Konjunktival palpebral yüzey ile kontakt lens yüzeyi arasındaki ilişkinin rahatsızlığa sebep olduğu düşünülmektedir.2 Bununla ilişkili patoloji, lid wiper epithelopathy ve bu alanın boyanması ile konfor arasında güçlü bir bağlantı olduğu gösterilmiştir.3

 

Profesör Noel Brennan'ın konfor çalışmalarının sonuçları

 

 

Profesör Noel Brennan araştırmasının sonuçları hakkında konuşuyor. 

 

1. Brennan N.  Contact lens based correlates of soft lens wearing comfort, Optom Vis Sci 2009; 86: E-abstract 90957.
2. Sulley, A. The best CL for my patient. Optician, March 2011; 30-34.
3. Korb, D et al. Lid-Wiper Epitheliopathy and Dry-Eye Symptoms in Contact Lens Wearers. CLAO. October 2002; 28:4 211-216.

 

 

ÇIKARIMLAR

Silikon hidrojel materyaller, korneanın yeterli oksijen alabilmesi sorununu çözmüşlerdir; lens kullanımına bağlı hipoksik değişiklikler de artık geçmişte kalmıştır.

Dk/t’nin, silikon hidrojel lenslerin oksijen performansları ve konfor açısından farklılaştırılmasında artık geçerli bir ölçüm olmadığı gösterilmiştir. Tüm silikon hidrojeller, yüksek bir oksijen akısına sahiptir ve halen mevcut tüm lensler %100’lük korneal oksijen tüketimini sağlamaktadır.

Konfor, kontakt lenslerin hem modulusu, hem de yüzey kayganlığı ile ilişkilidir, sonuncusuyla, düşük modulus, düşük sürtünmeli materyallerde görülen iyileştirilmiş konfor arasında güçlü bir bağlantı bulunmaktadır.

Silikon hidrojellerde özelliklerin dengelenmesi, kullanıcıya sağlık ve daha da önemlisi konforu sunmakta kritik bir öneme sahiptir. Modulus ve sürtünme katsayısı (kayganlık) arasındaki dengenin dikkatli bir şekilde göz önünde tutulması, hastalara daha konforlu kontakt lenslerin önerilmesinde de yardımcı olacaktır.