Dk/t

Dk bir materyalin geçirgenliğinin ölçümüdür. Bununla, bir kontakt lensin oksijen performansı arasında ilişki kurmak için, Dk, t’ye, yani kalınlığa bölünür ve kalınlık da genellikle lensin merkezinde ölçülür. Bu, oksijen geçirgenliğinin ölçülmesini sağlar ve havadaki bir kontakt lensin içinden geçen oksijen miktarını gösterir. Dk/t ölçümü, 30 yılı aşkın bir süredir, hidrojel kontakt lensler için bir endüstri standardı olarak kullanılmaktadır.

Bu ölçüm hidrojel lensler için halen geçerli olsa da, silikon hidrojeller için uygunluğu tartışmalıdır.1 Laboratuvar ortamında bir kontakt lensin içinden geçen oksijen miktarını tanımlamasına karşın, göz içindeki ortama geldiğinde bunu tekrarlayamamaktadır. Daha iyi anlayabilmek için, oksijen akışı ya da oksijen tüketimi gibi alternatif oksijen ölçüm yöntemleri kullanıldığında, bu yüksek geçirgenliğe sahip materyallerde Dk/t değerinin iki katına çıkartılmasının göze oksijen iletimini iki katına çıkartamadığı görülmüştür. Gerçekten de, 1999’dan bu yana üretilmiş mevcut tüm silikon hidrojellerde, orijinal lense göre daha düşük bir Dk/t bulunmaktadır. 

Hem oksijen akışı, hem de tüketiminin, silikon hidrojellerin oksijen performansını nasıl daha iyi tanımladığını öğrenmek için burayı okuyun. 

 

 

Dr Philip Morgan oksijen iletilebilirliği ve oksijen akısı hakkında konuşuyor 

 

1. Brennan, N and Morgan, P. Part I: Clinical Highs & Lows of Dk/t. Has oxygen run out of puff? Optician, 2009, Vol 238, No 6209, 16–20. 

AKIŞ

Oksijen akışının ölçümü, gözün üzerindeki lensin içinden geçip korneaya ulaşan oksijen miktarını hesaplayarak, Dk/t’nin birkaç basamak ilerisine geçmektedir. Böylelikle de, bir kontakt lensin göz üzerindeki durumunu daha iyi tanımlamaktadır. Kontakt lens takmayan bir gözdeki oksijen akışı, göze girebilecek olan atmosferdeki normal oksijen miktarının %100’üdür.

Göze girebilecek olan oksijen miktarının, atmosferdeki oksijenin kısmi basıncına bağlı olarak, bir üst sınırı bulunmaktadır. Bu, deniz seviyesinde 159mmHg değerindedir.1 Bu nedenle de, belli bir düzeyin üzerinde, Dk/t’nin iki katına çıkartılması göze giren oksijeni de iki katına çıkartmaz. Buna, azalan verim kuralı denmektedir ve grafikte gösterilmektedir. Aslında, 60’lık bir Dk/t’yi neredeyse üç katına, 175’e çıkarttığımızda merkezi korneaya ulaşan oksijen miktarında sadece %3’lük bir artışa yol açmaktadır.1

DK-t’ye Karşı Akış

 

 

Dr Philip Morgan, oksijen iletilebilirliği ve oksijen akısı hakkında konuşuyor.

Klinik makaleyi buradan okuyabilirsiniz - Brennan, N and Morgan, P. Part I: Clinical Highs and Lows of Dk/t. Has oxygen run out of puff? Optician, 2009.

1. Brennan, N and Morgan, P. Part I: Clinical Highs & Lows of Dk/t. Has oxygen run out of puff? Optician, 2009, Vol 238, No 6209, 16–20.

 

TÜKETİM

Oksijen akışı, ön korneaya giren oksijen miktarını göstermekte başarılı olurken, korneal metabolizmanın ölçümünde yetersiz kalmaktadır, çünkü oksijen aynı zamanda arka kornea aracılığıyla da içeriye girmektedir.1 Korneanın normal işlevlerini yerine getirmesi için ve gereken enerji miktarını öğrenebilmek için korneal metabolizmayı modelleyebilmek önem kazanmaktadır. Bu işlem için gereken oksijen miktarı hız sınırlayıcı basamaktır1 ve böylece korneanın ihtiyaç duyduğu oksijen tüketimini öğrenir ve buna bağlı olarak da yüzeyine yerleştirmiş olduğumuz kontakt lensin bu işlem için yeterli olup olmadığını anlamış oluruz.

Profesör Noel Brennan’ın çalışmaları burada, kornea modellemesinin sonuçları bir renk haritası şeklinde resmediliyor. Hiç lens takılmadığında, dolayısıyla korneal oksijenasyon için bir engel bulunmadığında, renk haritası tüm kornea boyunca tekdüze bir mavi olarak görülüyor. Çalışmasının sonuçları, Dk/t, reçete veya tasarıma bakılmaksızın, test edilen tüm silikon hidrojellerin, herhangi bir azalma olmaksızın metabolizmasına devam edebileceği, yeterli oksijeni göze sağladığını ortaya koymaktadır.

Bu çalışmadan öğrenilmesi ve lens seçerken hatırlanması gereken, tüm silikon hidrojellerin, Dk/t’ye bakılmaksızın, günlük kullanımda yeterli oksijeni göze sağladığıdır.

Silikon hidrojellerin materyal özellikleri hakkında daha fazla bilgi edinmek; kontakt lens konforuna nasıl katkı sağladıklarını ve hastalar için en uygun kontakt lensin hangisi olduğunu daha iyi anlayabilmek için burayı okuyun.

Torikler için tüketim
Çeşitli yumuşak torik kontakt lensler için oksijen tüketimi grafikleri. Profesör Noel Brennan’ın izniyle. 

 

1. Brennan, N and Morgan, P. Part I: Clinical Highs & Lows of Dk/t. Has oxygen run out of puff? Optician, 2009, Vol 238, No 6209, 16–20.