GENEL BAKIŞ

Artmış UV maruziyeti için dört temel sebep sayabiliriz:

Açık havada daha çok zaman

Açık havada daha çok zaman

Açık havada daha çok zaman geçirmek daha fazla UV maruziyetine neden olur. Birçok toplumda, insanların daha çok boş zamanı bulunmaktadır ve bunu açık havada geçirmeyi tercih ederler, bu da UV dozunu arttırır.

Ozon tükenmesi

Ozon tükenmesi

İnsanoğlunun yarattığı kirlilik ozon tabakasının incelmesine yol açmaktadır. Ozon tabakasının incelmesiyle de, daha fazla UVR atmosferden içeri girmektedir.1

Daha uzun yaşamak

Daha uzun yaşamak

Daha uzun yaşam beklentisi de daha fazla UV maruziyetine yol açmaktadır. Çünkü bizler daha uzun yaşamak istiyoruz.

Non compliance

Uyum sağlamama 

Birçok kişi, UV maruziyetine karşı oküler korunmayı önemsemiyor. Etkin bir korunma ile ilgili önerilere uyulmaması da, hastaların oküler UV hasarı riskinde artışa yol açıyor. 

1. McKenzie RL, Aucamp PJ, Bals AF, Björn LO, Ilyas M. Changes in biologically active ultraviolet radiation reaching the Earth’s surface. Photochem Photobiol Sci. 2007;6(3):218-31.

 

RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR

Çocuklar ultraviyole radyasyonunun (UVR) hasarlarına karşı daha korumasızdırlar. Çünkü:

  • Pupilleri daha büyüktür1
  • Lensleri daha berraktır2,3
  • Korunmadan ve çok sık güneş gözlüğü ya da şapka takmadan, açık havada daha fazla zaman geçirmeye eğilimlidirler4

1. Winn B, Whitaker D, Elliott DB, Phillips NJ. Factors affecting light-adapted pupil size in normal human subjects. Invest Ophthalmol Vis Sci. 1994;35(3):1132-6.

2. Weale RA. Age and the transmittance of the human crystalline lens. J Physiol. 1988;395:577-87.

3. Gaillard ER, Zheng L, Merriam JC, Dillon J. Age-related changes in the absorption characteristics of the primate lens. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2000;41(6):1454-9.

4. Maddock J et al. Use of Sunglasses in Public Outdoor Recreation Settings in Honolulu, Hawaii. Optom Vis Sci, 2009, 86 (2): 165–166.

 

UV MARUZİYETİNİN ARAŞTIRILMASI

Araştırmalar, sadece bol güneşli yaz günlerinde değil, tüm yıl boyunca UV maruziyetine karşı korunmanın gerektiğini ortaya koyuyor.

Hastalarınız ile UV maruziyeti hakkında konuşun: www.acuvue.com.tr/uvUV riskleri tablosu

ÇALIŞMA

Araştırma, Japonya’daki Kanazawa Tıp Üniversitesi yerleşkesinde, Eylül ve Kasım 2006’da gerçekleştirilmiştir.1 Küçük UV sensörleri, özel olarak tasarlanmış bir mankenin göz kısmına yerleştirilmiş ve gün doğumundan günbatımına kadar UVR ışınlarını ölçmüştür. Modelin görme hattı, yatay çizginin 15 derece altına (yürüyen bir kişinin normal bakma hattıdır) ayarlanmıştı; yüzü doğudan batıya doğru sürekli olarak güneş çizgisini takip etti ve daima güneşin alt ön tarafına yerleştirildi.

Sonuçlar kaydedildi, güneşin yüksekliği (ufka göre güneşin pozisyonu) ile mankenin görme çizgisi (açısı) veya yüzün ya da başın şekli gibi, çeşitli koşullar göreceli bir şekilde eşlendi.

21 Eylül’de, aşağı yukarı güz gündönümü sırasında (yılda iki defa güneş ekvatoru geçerken meydana gelir ve gece ile gündüzün uzunlukları hemen hemen eşittir), saat sabah 9 civarında ve öğleden sonra 2 ile 3 arasında, gözlerdeki en yüksek UV maruziyeti değerleri ölçüldü. Sabah 10 ile öğleden sonra 2 arasındaki dört saatteki UV maruziyeti, sabah ve akşam saatlerinde ölçülen en yüksek UV maruziyetinin yarısı kadardı.

1. Sasaki H. UV exposure to eyes greater in morning, late afternoon. Proc. 111th Ann. Meeting Japanese Ophthalmologic Soc., Osaka, Japan, April, 2007.

 

araştırma sonuçları

Bu çalışma, sadece bol güneşli yaz günlerinde değil, tüm yıl boyunca UV maruziyetine karşı uygun koruma önlemlerinin alınmasına teşvik edilmesinin gerektiğini ortaya koyuyor.

Baş Araştırmacı, Kanazawa Tıp Üniversitesi, Duysal Organlar Tıbbı Bölüm Başkanı, Profesör Hiroshi Sasaki "Uzun zamandır, gözlerdeki UV maruziyeti riskinin öğle saatlerinde, saat 10 – 14 arasında en yüksek seviyede olduğu düşünülmekteydi; ancak bu çalışma ilkbahardan sonbahara kadar, günlerin uzamasıyla, maruziyet insidansının günün erken ve geç saatlerinde en yüksek düzeyde gerçekleştiğini ortaya koydu.” demiştir.

Johnson & Johnson Vision Care, Gelişmiş Pazarlar Profesyonel İlişkiler Direktörü, David Ruston, "Bu çalışma, gözlerinizin UV maruziyetine karşı gün boyunca korunması gerektiğini daha da güçlü bir şekilde ortaya koymaktadır” dedikten sonra, “Uzun dönemde, güneşin, korumasız bırakılan ya da yeterince korunmamış olan göz ve çevreşindeki yapılar üzerinde geri dönmeyen hasarlar bırakabilir. UV maruziyetine karşı en kapsamlı şekilde koruma sağlanabilmesi için, UV-emici güneş gözlüklerinin, geniş kenarlıklı şapkaların ve UV-bloke edici kontakt lenslerin birlikte kullanılması gerekir” diye eklemiştir.

Ruston, UV maruziyetine karşı korunma kış ayları süresince de aynı derecede önemlidir, şeklinde uyarmaktadır. Kış ayları süresince, UV radyasyonu genellikle daha düşük olsa da, kardan yansıdığında maruziyet 100 katına kadar yükselebilir.1 Bunu diğer yüzeyler ile karşılaştırdığımızda, yansıma çimenden %1-4, kumdan %5-25 ve sudan %10-30 fazla olmaktadır. 

1. Sliney, David H. Intraocular and Crystalline Lens Protection From Ultraviolet Damage. Eye & Contact Lens July 2011; 37: 250–258.

 

UV-blokajı - neden standart güneş gözlükleri tek başına yeterli olmaz

UV radyasyonu sadece gökyüzünden değil, aynı zamanda su, kum ve beton gibi yüzeylerden de yansıyarak da göze gelir. Standart güneş gözlüklerinin çoğu, camından geçen UV ışınlarını bloke ediyor olsalar da, gözü tamamen sarmayan bir modele sahip güneş gözlüklerinin kenarlarından, altından veya üstünden gelen ışınlar filtre edilemeyeceği için yeterli koruma sağlanamaz. David Ruston, “Bu nedenle de, standart güneş gözlükleri ile tüm UV radyasyonunun ancak %50’sinin göze ulaşmasına engel olunabilir” şeklinde açıklama yapmaktadır. Aynı şekilde, siperlikli şapkalar da su, kum veya beton gibi yüzeylerden yansıyan UV ışınlarına karşı oküler koruma sağlayamazlar. 

UV-bloke edici gözlük camları

 

Kontakt lens kullanıcıları için UV radyasyonunun geçişine karşı ek koruma

UV-bloke edici kontakt lensler, doğrudan gelen ya da yansıyan ve gözü saran güneş gözlükleri ve şapkalar tarafından bloke edilememiş olan UV ışınlarının korneayı geçerek göze girmesine karşı korunmaya yardımcı olurlar. Böylelikle de kontakt lens kullanıcılarına önemli bir ek koruma sağlanmış olur.

ACUVUE® Marka Kontakt Lensler UV-blokajında en yüksek standardı yakalamaktadır.* Daha fazla bilgi için.

*Tüm ACUVUE® Marka Kontakt Lensler, zararlı UV ışınlarının gözünüze ve korneanıza ulaşmasına karşı korunmaya yardımcı olan Sınıf 1 veya Sınıf 2 UV-blokajına sahiptir. UV emici kontakt lensler, gözü veya çevresindeki alanları tamamen kapatmadıkları için, UV bloke edici güneş gözlüklerinin yerini ALAMAZLAR.

UV-blokajı  – gözlük ve kontakt lens