×

Warning message

Could not find a Solr index corresponding to your website and environment. Your subscription contains these indexes: CLQV-157005.test.visioncarenl, CLQV-157005.test.visioncareme_en, CLQV-157005.dev.visioncarefr, CLQV-157005.test.visioncareemea, CLQV-157005.test.visioncaretr, CLQV-157005.dev.visioncareat. To fix this problem, please read our documentation.

 

ACUVUETM RevitaLens ambalajı, kutusu ve lens kabı

 

ACUVUE® Ailesinin Yeni Üyesi - ACUVUETM RevitaLens Çok Amaçlı Dezenfeksiyon Solüsyonu (MPDS)

Doğru kontakt lens solüsyonu hastalarınızın lens kullanma deneyimlerinde fark yaratır.

ACUVUETM RevitaLens MPDS, çok amaçlı bir solüsyonun basitlik ve konforuyla, bir peroksit gibi dezenfekte eder.1-4 ACUVUETM RevitaLens MPDS ile, hastalarınızın olağanüstü dezenfeksiyon ve gün boyu süren konforu deneyimlemelerini sağlarsınız.1-5

 

ÜRÜNE GENEL BAKIŞ

ACUVUETM RevitaLens MPDS şunları sağlar:

 • FDA/ISO standart-panel mikroorganizmalarına karşı, peroksit sistemleriyle karşılaştırılabilir geniş spektrumlu dezenfeksiyon1,2,6
 • Acanthamoeba’nın her iki formuna karşı %99.9’un üzerinde ölüm oranı (in vitro)2,6
 • Gün boyu süren lens konforu5
 • ACUVUE® Markalı Kontakt Lensler de dahil olmak üzere, önde gelen kontakt lenslerle denenmiş ve test edilmiş7

ACUVUETM RevitaLens MPDS’yi tüm yeniden kullanılabilir yumuşak (hidrofilik) kontakt lens kullanıcılarına güvenle önerebilirsiniz – özellikle de ACUVUE® Markasını kullananlara.7

 

ACUVUETM RevitaLens MPDS HAKKINDA

 

ACUVUETM RevitaLens MPDS Acanthamoeba trofozoitlerini öldürmüş – peroksit kalitesinde dezenfeksiyon sağlamıştır (in vitro)*4

Acanthamoeba castellanii trofozoitlerinin 6 saatlik canlı hücre görüntüleri4

* ACUVUE™ RevitaLens MPDS ve rakip markaları arasındaki in-vitro bir çalışmada, Acathamoeba castellanii trofozoitlerinin eradikasyonu için gereken zamanı kesin bir şekilde belgeleyebilmek üzere, zaman atlamalı bir çalışma geliştirilmiştir. Yeni bir canlı hücre görüntüleme yöntemi, görsel olarak her bir kontakt lens çözeltisinin Acathamoeba castellanii trofozoitleri yok etmedeki etkinliğini göstermektedir. Lens bakım çözeltilerinin Acanthamoeba'ya karşı etkinliğini test etmek için standart bir yöntem bulunmamaktadır.

 

FAYDALAR 

Hastalarınız için Koruma 

ACUVUE™ RevitaLens MPDS kısmi bir buharlaşma sonrasında bile, lens kabında kalıcı bir antimikrobiyal aktivite sağlar.Bakteri ve mikropları öldürmedeki etkinliğinin yanı sıra göze karşı da hassastır.8-10 Lider bir MPDS markasıyla karşılaştırıldığında, ACUVUE™ RevitaLens MPDS şunları göstermiştir:

 • 3x daha düşük oranda solüsyona bağlı korneal boyanma9
 • 4x daha düşük advers olay insidansı10

 

Hastalarınız için Konfor

ACUVUE™ RevitaLens MPDS hastalarınızın ihtiyacı olan gün boyu konforu sağlar.5

 • Hastaların %90’ı ACUVUE™ RevitaLens MPDS'nin lenslerini konforlu hissetmeye devam etmelerinde etkili olduğunu söylemiştir11
 • Hastaların yaklaşık %94'ü ACUVUE™ RevitaLens MPDS'yi lenslerini temiz hissetmeye devam etmelerinde etkili bulmuştur11

 

Sizin ve hastalarınızın güvenebileceği denenmiş ve test edilmiş bir kombinasyon7

Uyumlu bir lens solüsyonu önermek, kontakt lens hastalarınızın bakımlarının önemli bir parçasıdır.7 Klinik çalışmalarda, ACUVUE™ RevitaLens MPDS ve ACUVUE® Markalı Kontakt Lenslerin kombinasyonu şunları sağlamıştır:

 • Gün boyu süren konfor7
 • Sağlıklı oküler fizyoloji7,9
 • Oküler advers olay görülmemesi7,10

 

ENDİKASYONLAR

ACUVUE™ RevitaLens MPDS koruyucu/dezenfektan olarak %0.00016  aleksidin dihidroklorür ve sodyum borat dekahidrat, ve ek olarak borik asit, sodyum borat dekahidrat, TETRONIC 904, edetat disodium içeren, steril, tamponlanmış aköz bir solüsyondur. 

 

Endikasyonları

ACUVUE™ RevitaLens Çok Amaçlı Dezenfeksiyon Solüsyonu temizler, durular, dezenfekte eder, saklar, lipid ve proteinler gibi yüzeydeki depozitleri uzaklaştırır ve yumuşak (hidrofilik) kontakt lensleri nemlendirir. 

 

REFERANSLAR:

1. Heaselgrave W, Lonnen J, Kilvington S. Efficacy of contact lens care solutions against clinical microorganisms. Presented at: 35th BCLA Clinical Conference and Exhibition; May 26-29, 2011; Manchester, UK.

2. Nikolic M, Kilvington S, Brady N, Lam A, Cheung S, Lonnen J. Comparative efficacy of new contact lens care solutions against bacteria, fungi, and Acanthamoeba. Presented at: ARVO 2011; May 1-5, 2011; Fort Lauderdale, FL.

3. Kilvington S, Powell CH, Lam A, Lonnen J. Antimicrobial efficacy of multi-purpose contact lens disinfectant solutions following evaporation. Cont Lens Anterior Eye. 2011; 24(4):183-187.

4. Kolar SSN, Manarang JC, Burns AR, Miller WL, McDermott AM, Bergmanson JPG. Contact lens care solution killing efficacy against Acanthamoeba castellanii by in vitro testing and live-imaging. Cont Lens Anterior Eye. 2015;38(8):442-450.

5. Arşiv verisi. COBR-105-9608 klinik çalışması verilerinin ek analizi: günlük ortalama 16 saatten fazla lens taktığını bildiren hastalarda lens konforu. Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Santa Ana, CA.

6. Kilvington S, Huang L, Kao E, Powell CH. Development of a new contact lens multipurpose solution: Comparative analysis of microbiological, biological and clinical performance. J Optom. 2010;3(3):134-142.

7. Arşiv Verisi. Blink RevitaLens® Çok Amaçlı Dezenfeksiyon Solüsyonu (MPDS) ile ACUVUE® Markalı Kontakt Lenslerin uyumluluğu ve klinik performansı. Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Jacksonville, FL.

8. Tilia D, Lazon de la Jara P, Thomas V, Holden B, Willcox M; Brien Holden Vision Institute. Incidence of corneal infiltrative events with a new contact lens disinfecting solution. Presented at: American Academy of Optometry Annual Meeting; October 12-15, 2011; Boston, MA.

9. Tilia D, Lazon de la Jara P, Wang R, Naduvilath T, Willcox M, Holden BA; Brien Holden Vision Institute. Clinical evaluation of a new contact lens solution when used in conjunction with two silicone hydrogel lenses during short term wear. Presented at: 34th BCLA Clinical Conference and Exhibition; May 27-30, 2010; Birmingham, UK.

10. Tarantino N, Kao E. A six-month clinical evaluation of the safety and acceptability of a novel multi-purpose disinfecting solution. Presented at: American Academy of Optometry Annual Meeting; November 17-20, 2010; San Francisco, CA.

11. Owen, JP. Global RevitaLens experience and acceptance trial (GREAT) [ARVO abstract 4720]. Invest Opthlmol Sci. 2012;53(4):13-6954.