Kursları açmak için lütfen Google Chrome kullanınız.

 

15.07.2020

Konuşmacı: Philip B. Morgan, PhD, MCOptom, FAAO, FBCLA

 

2020 yazında göz sağlığı uygulamalarının normal operasyonlara geri dönüşü, genel olarak göz sağlığı ile ilişkili sistemleri, prosedürleri, tutumları ve alışkanlıkları ve özellikle kontakt lensleri yeniden değerlendirmek için mükemmel bir fırsattır. Şu anda mevcut olan kontakt lens ürün yelpazesinin her yaştan hastayı kapsadığını düşünün. Artık miyopi kontrol ürünleri ile çocuklarda miyopinin ilerlemesini değiştirebiliriz. Gençler için, kontakt lenslerin yaşamları dönüştürdüğüne dair iyi kanıtlar vardır, günlük tek kullanımlık lensler bu grup için özellikle uygundur. Genç yetişkinlikte kontakt lensler halihazırda çok başarılı ve şimdi bu kullanıcıların daha yüksek bir oranının lens kullanmaya devam etmeleri için uygulanabilecek klinik yönetimi her zamankinden daha iyi anlıyoruz. Son olarak, presbiyopi, kontakt lenslerin belki de en az hizmet verilen konusudur ve son veriler, bu yaş grubuyla proaktif bir yaklaşımın başarılı uygulama sayısını artırabileceğini göstermektedir.